DOSIOR
Dolnośląsko - Opolskie Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Strona główna
O nas
Spotkania
Szkolenia
Materiały
Galeria
Kontakt z nami
Strona główna


AKTUALNOŚCI:


SZKOLENIE Z ZAKRESU

OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

LST - dla lekarzy stomatologów  


PROCEDURY WZORCOWE

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych
z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.85NOWELIZACJA USTAWY
PRAWO ATOMOWE

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe
DZ. U. z dnia 2 września 2014 poz. 1162


SZKOLENIE Z ZAKRESU

OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

LST - dla lekarzy stomatologówDYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM 
z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom


SZKOLENIE !!!

W dniach 20-25 stycznia 2014r.

 
SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA
FT
dla :  fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego
wykonującego procedury radiologiczne


UWAGA: SZKOLENIE DLA PONIŻSZYCH SPECJALNOŚCI ODWOŁANE

LST

dla : lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości

LR
dla : dla lekarzy radiologów 

Dolnośląsko - Opolskie Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Siedziba: Katedra i Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Sala nr 30)

ul. M. Curie - Skłodowskiej 68

50-369 Wrocław

tel. (+48) 725 082 249

dosior@dosior.pl

Nr KRS: 0000354912

NIP: 8982176672

REGON: 021289790

Nr konta: 02 1020 5242 0000 2402 0255 7346  

 
Strona główna
O nas
Spotkania
Szkolenia
Materiały
Galeria
Kontakt z nami